3 x Palme

Medverkande:  Jonas Sima, filmare och journalist

Visning av tre filmer av filmaren och journalisten Jonas Sima. 14.00: Våran Olof – Olof Palme i den dramatiska valstriden. 1973, 50 min. 15.00: Vilja gå vidare – om Olof Palmes idévärld: Vad var det han sa? 1996, 37 min. 16.00: Lisbet – En samtalsfilm med Lisbet Palme om hennes yrkesroll och sociala engagemang. 2011, 28 min. Korta presentationer inför varje film av Jonas Sima.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Onsdag 13 juni
Tid:  14:0017:30
Plats:  ABF-huset