Att stimulera interkulturella samtal i vardagen

Medverkande:  Agata Patecka, Solidar och Noé Viedma, EUCIS-LLL

Att stimulera interkulturella samtal i vardagen. (Pathways for the intercultural dialogue in local communities)

Integration är en mångfacetterad process för att skapa mångfald i lokalsamhället. I hela Europeiska Unionen utgör människor med invandrarbakgrund den grupp som utsätts mest för socioekonomiska påfrestningar och utanförskap och dessutom ofta marginaliserade i samhället. (In English)

Om evenemanget

English
Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  14:00
Plats:  ABF-huset