Bildning – en klassfråga?

Medverkande:  Medverkande: Per Sundgren, idéhistoriker

Har arbetarrörelsen köpt ett borgerligt bildningsbegrepp? Eller kan bildning vara en viktig del i kampen för ett annat samhälle? Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv redogör Per Sundgren för bildningens betydelse under arbetarrörelsens historia.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Tisdag 12 juni
Tid:  19:0020:30
Plats:  ABF-huset