Den svenska ojämställdheten

Medverkande:  Lars Jalmert, genus- och pedagogikprofessor, och Nour el-Refai, artist. Samtalsledare: Margareta Winberg, ordförande UN Women Sverige

Sverige var det första landet i världen att skriva på FNs kvinnokonvention 1979. Därmed förband sig svenska staten att avskaffa all diskriminering av kvinnor Men är vi verkligen jämställda? (Medarrangör: UN Women)

Om evenemanget

Dag:  Fredag 15 juni
Tid:  16:0017:30
Plats:  Kulturhuset
Hörsalen