Drömverkstan – en utställning om lusten att lära

Utställningen Drömverkstan handlar om människors drömmar, lust att lära och utvecklas på egna villkor. Den är gjord för att många ska kunna ta del av innehållet och för att alla våra sinnen ska stimuleras. I tolv berättelser möter besökaren människor som på olika sätt har förverkligat sin dröm via ABF. Musikern Love Antell i Florence Valentin berättar om hur bandet drivs som en studiecirkel inom ABF. Tyst Teater startade på 1970-talet med hjälp av ABF och är idag en del av Riksteatern. I Malmö drivs studiecirklar av och för hemlösa, och i Skellefteå har ungdomar som är intresserade av graffiti fått en laglig graffitivägg via ABF. I lärlabbet kan besökaren testa sina olika sinnen och komma fram till vilken lärstil som passar bäst för just honom/henne – att titta, läsa, lyssna, känna – ensam eller tillsammans med andra. Och i lusthuset kan man gå in och smälta de intryck man fått i utställningen, kanske samtala med andra och fundera på vad man själv skulle vilja lära sig. Vår förhoppning är att besökaren ska gå inspirerad från utställningen och ta itu med de drömmar man går och bär på.

Om evenemanget

Kategori:  Utställning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  09:0018:00
Plats:  Kulturhuset
Galleri 3