Ellen Key – en europeisk intellektuell

Medverkande:  Ronny Ambjörnsson, idéhistoriker och författare

Vid sekelskiftet 1900 var Ellen Key på allas läppar. Hon var en stridbar person som slogs för yttrandefrihet och var en av de första i Sverige att kräva kvinnlig rösträtt. Hennes stora verk Barnets århundrade kom ut i ständigt nya översättningar och upplagor. Idag är hon i stort sett bortglömd. Vem var hon, vad ville hon, vad tänkte hon? Ronny Ambjörnsson har ständigt återvänt till Ellen Key och ger i sin nyskrivna, brett anlagda idéhistoriska biografi en mer heltäckande bild av hennes inflytande på det nya århundrade hon stod inför. Men också varför hon är värd att fördjupa sig i än idag.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Tisdag 12 juni
Tid:  19:0020:30
Plats:  ABF-huset