Folkbildning – verktyg för förändring

Medverkande:  Medverkande: Conny Nilsson, Pappers, och Bernt Nilsson, Runö

I folkbildningens uppdrag ligger att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, att utjämna utbildningsklyftor, att stärka självtillit och självförtroende och kulturen. Vad innebär detta i praktiken och går det att prata om pedagogik utan att samtidigt komma in på människo-, kunskaps- och samhällssyn?

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Fredag 15 juni
Tid:  08:3011:30
Plats:  ABF-huset