Fotoutställning – Samhället sådant det är och sådant det borde vara

Medverkande:  10 deltagare ur tävlingen ställer ut.

I ett helt sekel har ABF varit en arena och en motor för engagemang och samhällsförändring. I studiecirklar, föreläsningar och kulturverksamhet har människor utbytt erfarenheter, byggt kunskap, skapat och agerat tillsammans. Fotoutställningen tar sitt avstamp i engagemanget för samhällsförändring. I det som är fel och som upprör – och i det vi måste värna och försvara. I vardagen – arbetsplatsen, skolan, bostadsområdet, bostadsorten. Hur ser samhället ut – och hur borde det se ut?

Foto: Frida Lenholm

Om evenemanget

Kategori:  Utställning
Dag:  Fredag 15 juni
Tid:  09:0018:00
Plats:  Kulturhuset
Galleri 3