Kriget mot fattigdomen

Medverkande:  Li Jansson, ekonom Svenskt Näringsliv, Emilia Bjuggren, nationalekonom och oppositionspolitiker (S)

Sverige är ett rikt land men trots det växer fattigdomen. Varför är det så? Svaret på frågan varierar beroende på avsändare. Alltjämt producerar vänstern svar som skiljer sig från högerns, men vad består oenigheten egentligen i? Finns det lösningar som finner stöd över blockgränserna?

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  11:4512:45
Plats:  Kulturhuset
Studio 3