Ohälsa hos unga tjejer

Medverkande:  Ung Vänster

Många larmrapporter de senaste åren har handlat om att unga tjejer mår sämre. Det kan handla om oro, stress eller ångest, men också om dåligt självförtroende, självsvält och andra självskadebeteenden.  En tredjedel av alla tjejer på gymnasiet upplever ängslan, oro eller ångest, och var tionde sjuåring har försökt banta. Varför mår tjejer så dåligt och vad kan man göra åt det? Vems ansvar är det att stoppa utvecklingen?

Om evenemanget

Kategori

  • Föreläsning
  • Forum Ung
Dag:  Fredag 15 juni
Tid:  14:0014:45
Plats:  ABF-huset