Ottar och kärleken – om Elise Ottesen- Jensen.

Medverkande:  Gunilla Thorgren, författare – kom 2011 ut med biografin Ottar & kär­leken.

Elise Ottesen-Jensen blev en mytisk centralgestalt inom den svenska sexualpolitiska nittonhundratalshistorien. En ung norska som i kamp mot fördomar, sexualskräck och diskriminerande lagar bröt nya vägar och förvand­lade Sverige. Vid tjugotalets början inledde hon arbetet med att organisera svenska kvinnor i den syndikalistiska rörelsen. Tillsammans med Moa Martinson utvecklade hon kvinnosidan i Arbetaren till ett feministiskt kamporgan. 1933 startade hon RFSU. I kampen för att ge kvinnor rätt att bestämma över sin egen kropp – rätt till preventivmedel, rätt till abort – gjorde Ottar avgörande insatser för det svenska samhällets utveckling.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Tisdag 12 juni
Tid:  17:0018:30
Plats:  ABF-huset