Samhället sådant det är och sådant det borde vara

Medverkande:  Joakim Palme, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet. Jörgen Hammarin, ABFs förbundsstyrelse och Bengt Göransson, tidigare ABF-ordförande

ABFs grundare Rickard Sandler skrev 1911 boken Samhället sådant det är, som gav aktiva i den unga arbetarrörelsen en sammanfattande bild av det samhälle de ville förändra. Otaliga siffror, diagram, figurer och tabeller marscherade fram på sidorna för att illustrera industrialiseringens, storstrejkens och massfattigdomens Sverige. I utförliga och sifferbemängda kapitel visades hur de ekonomiska framstegen vidgar klyftorna och skärper klassgränserna. Hur är samhället år 2012 – och hur borde det vara?

Samtalsledare: Moa Elf Karlén, förlagschef Atlas förlag, tidigare föreläsningsansvarig ABF Stockholm

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  09:0010:30
Plats:  Kulturhuset
Hörsalen