Samhälls-, välfärds- och handikappolitik  

Medverkande:  Bengt Lindqvist, ordförande i Handikapphistoriska Föreningen och tidigare socialminister, Barbro Carlsson, f d ordförande HCK, samt Malena Sjöberg, journalist och författare

Varför står så många personer med funktionsnedsättning fortfarande utanför arbetslivet? Varför är det mer intressant att diskutera vad tillgänglighet skulle kosta än att fundera på otillgänglighetens pris? Seminarie utifrån boken Bana väg – Välfärdspolitik och funktionshinder. (Medarrangör: Handikapp­historiska Föreningen)

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Fredag 15 juni
Tid:  10:1511:45
Plats:  Kulturhuset
Studio 3