Skolan & dyslexi – hur det är och hur borde den vara

Medverkande:  Representant från ­Dyslexiförbundet FMLS talar om förbundets vision

Presentation av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan. Representant från ­Dyslexiförbundet FMLS talar om förbundets vision. Avslutande paneldebatt.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  18:0020:00
Plats:  ABF-huset