Strindberg och arbetarrörelsen

Medverkande:  Stefan Bohman, chef för Strindbergsmuséet

Med utgångspunkt i utställningen Strindberg och Arbetarrörelsen berättar föreläsaren om hur Strindberg på olika sätt förhållit sig till anarkism, socialism och marxism, till Hjalmar Branting och andra. Hur Strindberg brukades av arbetarrörelsen, också efter hans död.

Om evenemanget

Kategori:  Föreläsning
Dag:  Torsdag 14 juni
Tid:  17:0018:30
Plats:  ABF-huset