Teckenspråk – ett annorlunda språk?

Medverkande:  Anna-Lena Nilsson, avdelningen för teckenspråk institutionen för lingvistik Stockholms universitet

Kan man verkligen säga allt med hjälp av ett språk som bara består av gester och mimik? Kom och se hur en berättelse är uppbyggd. (Medarrangör: WeSign)

Om evenemanget

Kategori

  • Föreläsning
  • Teckentolkat
Dag:  Lördag 16 juni
Tid:  10:0011:00
Plats:  Kulturhuset
Studio 3