Utveckling genom att stärka arbetares rättigheter

Medverkande:  Barbara Caracciolo, Solidar

Hemarbetande och det globala nätverket. Seminariet kommer att handla om hur man genom samarbete kan stärka rättigheterna för de arbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden så att de kan ansluta sig fackligt.

Om evenemanget

English
Kategori:  Föreläsning
Dag:  Måndag 11 juni
Tid:  14:1515:15
Plats:  ABF-huset